Monthly Archives: Aralık 2018

Hp 5130 Switch’de Local user’a admin yetkilendirilmesi

By | 27 Aralık 2018

local-user admin2 user-manage-admin2]authorization-attribute user-role network-admin user-manage-admin2]undo authorization-attribute user-role network-operator user-manage-admin2]save local-user admin2 authorization-attribute user-role network-admin undo authorization-attribute user-role network-operator user-interface vty 0 user-role network-admin protocol inbound ssh user-interface vty 1 4 user-role network-admin protocol inbound telnet user-interface vty 5 63 user-role network-admin protocol inbound telnet save

Exchange 2013 User oluşturma

By | 27 Aralık 2018

Exchange 2013 User oluşturma. Admin Center’da recipients sekmesinde  sag kısımda Mailbox kısmında + ikonuna basılır ve yeni user yada Active Directory’deki user secilir ve save butonuna basılır. Yeni kullanıcı oluşturulmuş oldu…Kullanıcıları şifreleri ( I harfi gibi bir içeriginde var ise outlook web access’de logon olamıyacaklardır,şifrelerinin degiştirilmesi gerekmektedir)